Het Wonder van Ortsum gaat over Willem en zijn helende handen. Wanneer zijn moeder en hij in het dorp Ortsum komen wonen, worden Willems handen groter dan hij aankan. Het wordt kermis.

“Hij weet zeker dat als zijn hand begint te trillen en van binnen warm wordt, dat hij dan iets voelt wat waar is, en misschien nog wel meer waar dan al het andere bij elkaar.”

Regie en tekst: Sanne Nouws
Geïnspireerd op teksten van Büchner
Spel: Aafke Buringh, Martijn Crins, Nina Fokker,
Bram Gerrits, Marijn Klaver en Trudie Lute
Vormgeving: Liesje Knobel
Dramaturgie: Thomas Lamers
Productie: Seline Gosling
Poster: Anja Groten
Scènefoto's: Coco Duivenvoorde

Afstudeervoorstelling regieopleiding